video

opis

Za globalni trg potrebujemo serijo videov, ki bodo predstavili revolucionarno vsebino izobraževalnega treninga. Naši uporabniki so zelo raznoliki in prihajajo s področja lastnikov podjetij, voditeljev, vladnih uslužbencev, učiteljev, trenerjev, izvršnih direktorjev; in še se lahko nadaljuje. Naš izziv je najti jasno sporočilo in oblikovati vsebino videov, ki so lahko učinkovito prodajno orodje ali navdih za gledalca.

izhodišče

Izobraževalni trening, ki bo potekal prvič, je edini način za sproduciranje video materialov. Pričakovani izdelki so štirje različni videi v slovenskem in agleškem jeziku.

proces

Priprava vprašalnika za naročnika

Študija vhodnih materialov za udeležence izobraževalnega treninga

Poglobljena raziskava nosilne teme

Ponovna opredelitev izhodišč z naročnikom, glede možnosti, smeri in nevarnosti

Koncept vsebine kot osnove za razvoj različnih scenarijev za vse videe

Opredelitev ključnih sporočil, ki jih morajo komunicirati videii

Pisanje načrta scenarijev

Produkcijski načrt in informiranje video ekipe

Vodenje intervjujev pred kamero z udeleženci treninga, glavno predavateljico in organizatorji treninga

Razrez surovega posnetega materila in ponovno oblikovanje scenarijev

Nadzor montaže

Razvoj grafične podobe za skozi projekt nastajajočo blagovno znamko

odkritja

  1. Vedno moramo biti hvaležni za naročnike, s katerimi si delimo skupna verjetja in vrednote.
  2. Če ustvarimo precej več posnetega materiala kot smo predvideli, to postane breme za fazo razreza surovega materiala in ponovnega oblikovanja scenarijev.
  3. Dvojezični izdelki zahtevajo precej več časa kot si misliš.

© copyright creative nomads  ltd. 2018 - website design creative nomads - all rights reserved