identiteta blagovne znamke

Opis: Smo mreža 7 različnih organizacij, z 12 različnimi delovnimi enotami. Vzpostaviti moramo identiteto krovne blagovne znamke, v kateri bodo vsi člani obdržali svojo integriteto in sočasno sprejeli novo identiteto mreže na celičnem nivoju.

video

Opis: Za globalni trg potrebujemo serijo videov, ki bodo predstavili revolucionarno vsebino izobraževalnega treninga. Naši uporabniki so zelo raznoliki in prihajajo s področja lastnikov podjetij, voditeljev, vladnih uslužbencev, učiteljev, trenerjev, izvršnih direktorjev; in še se lahko nadaljuje. Naš izziv je najti jasno sporočilo in oblikovati vsebino videov, ki so lahko učinkovito prodajno orodje ali navdih za gledalca.

rebranding

Opis: Delujemo v izjemno tekmovalnem IT sektorju, kjer imamo dober ugled kot izdelovalci najsodobnejših storitev na najvišjih nivojih znanja. Potrebujemo pomoč pri iskanju naše nove korporativne pozicije, ki nas bo postavila na zemljevid, kamor spadamo. Premakniti se moramo naprej od naših začetnih načinov komuniciranja blagovne znamke, saj smo že dodobra prerasli našo startno osnovo. Želimo si, da nas trg povezuje s tem, kar smo danes in ne več s tem, kar smo bili na naših začetkih.

delavnica

Opis: Po sedmih letih delovanja imamo občutek, da potrebujemo pomoč pri revidiranju naše vizije, da se bomo lahko premaknili na naslednji nivo našega obstoja. Potrebujemo usmeritve za celotni menedžment tim in sodelavce, ki jih želimo oblikovati skozi sodelovalni proces, s ciljem oblikovanja strategije, s katero se lahko spopademo z našimi trenutnimi izzivi.

novo ime & rebranding

Opis: Štiri leta že razvijamo aplikacijo, v katero smo zdaj vgradili ključne nove lastnosti, ki popolnoma repozicionirajo naš produkt in mu dodajajo navdušujoče nove funkcije. Aplikacija trenutno uporablja ime, ki ga želimo spremeniti. Potrebujemo nabor idej, kako ponovno opredeliti znamčenje našega produkta, ki nam bo omogočilo izzvanje obstoječe konkurence, ki so trdno pozicionirana velika podjetja na globalnem trgu.

© copyright creative nomads  ltd. 2018 - website design creative nomads - all rights reserved

/ projekti /