identiteta blagovne znamke

opis

Smo mreža 7 različnih organizacij, z 12 različnimi delovnimi enotami. Vzpostaviti moramo identiteto krovne blagovne znamke, v kateri bodo vsi člani obdržali svojo integriteto in sočasno sprejeli novo identiteto mreže na celičnem nivoju.

izhodišče

Za vzpostavitev krovne blagovne znamke je ključnega pomena participatoren proces vseh članov mreže.

proces

Uvodna predstavitvena delavnica o blagovni znamki za člane mreže

Poglobljeni 2-urni intervjuji za vodje vseh 12. delovnih enot (oblikovan standardiziran vprašalnik za vzpostavitev skupnih temeljev in specifikacijo posameznih članic)

Namizna in spletna kreativna raziskava in analinza vseh 12 delovnih enot

Analiza vsebine intervjujev in struktura pridobljene vsebine

Diagnoza stanja

Delavnica za potencialne smeri imena krovne blagovne znamke z vsemi članicami mreže

Oblikovanje pripovedi zgodbe skozi proces definiranja namena, poslanstva, konteksta in imena blagovne znamke

Osebna prezentacija identitete blagovne znamke z neposrednimi povratnimi informacijami članic mreže

Informiranje oblikovalcev

Komunikacijski načrt za start blagovne znamke

odkritja

  1. Neverjetno nas navdihujejo ljudje, ki svoj poklic čutijo kot poslanstvo, klic.
  2. Participatorni procesi upravljanja ali voditeljstva bi morali postati standard, če hočemo, da je ta svet boljši prostor za vse.
  3. Pogovor z ljudmi in zastavljanje vprašanj je naložba.

© copyright creative nomads  ltd. 2018 - website design creative nomads - all rights reserved