delavnica

opis

Po sedmih letih delovanja imamo občutek, da potrebujemo pomoč pri revidiranju naše vizije, da se bomo lahko premaknili na naslednji nivo našega obstoja. Potrebujemo usmeritve za celotni menedžment tim in sodelavce, ki jih želimo oblikovati skozi sodelovalni proces, s ciljem oblikovanja strategije, s katero se lahko spopademo z našimi trenutnimi izzivi.

izhodišče

Dvodnevna delavnica s celotnim timom sedmih sodelavcev z različnimi izkušnjami s strokovnega področja in z zelo raznolikimi vidiki. Ravnovesje med njihovo slišanostjo na delavnici je ključen izziv. Želen rezultat delavnice je novo orodje, ki fa organizacija lahko uporablja za njihove prihodnje aktivnosti, da izboljša svoje delovanje.

proces

Poglobljeno 4-urno informiranje z direktorjem organizacije

Online raziskava področja na domačem in tujih trgih

Opredelitev ciljem in želenih rezultatov delavnice

Oblikovanje 2-dnevnega programa delavnice po posameznih urah (5 ur / dan)

Moderiranje Dan 1 - vzpostsvitev varnega prostora, ogrevanje, vzpostavljanje načrta, definiranje glavnih timskih izzivov, vaje za opredelovanje namena

Evalvacija Dan 1

Vizualna predstavitev Dneva 1

Prilagoditev programa Dan 2

Moderiranje Dan 2 - razjasnitev poslanstva, načrt dela za 1 leto, potrditev metričnega orodja za prihodnje aktivnosti

Evalvacija Dans 2

Evalvacija celotne delavnice

odkritja

  1. Da dosežemo cilje delavnice, se je potrebno vsak trenutek zavedati kaj so cilji in nadzorovati vsak posamezen korak.
  2. Čustveni izbruhi udeležencev lahko delujejo terapevtsko in so katalizator za tim.
  3. Skupinska dinamika je vse.

© copyright creative nomads  ltd. 2018 - website design creative nomads - all rights reserved